Logowanie EPI - Ewidencja

Logowanie EPI - Zarząd

Logowanie EPI - Administracja

Od myśliwych dla myśliwych...

Wideopomoc

EPI - Ewidencja
Film instruktażowy w przygotowaniu.

EPI - Zarząd
Film instruktażowy w przygotowaniu.

EPI - EWIDENCJA

System EPI - EWIDENCJA wprowadzona została na polski rynek w 2010 roku. Przeznaczona jest dla Kół Łowieckich oraz OHZ, otwartych na nowości teleinformatyczne. Ułatwienie dokonywania wpisów na polowania w formie elektronicznej, daje wszystkim myśliwym dużo więcej swobody, co jednocześnie przekłada się na zaoszczędzony czas i środki finansowe przeznaczane na dojazd do książki. Wielokrotnie spotykamy się z pytaniem:

"Czy taka forma książki jest legalna?..."

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz, §23. 4. mówi:
"...Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osób upoważnionych do dokonywania wpisów, a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie..."
Jak widać Rozporządzenie jest jasne, a takowa forma prowadzenia ewidencji nie została nigdy prawnie zakazana.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dających wymierne korzyści z korzystania z takiej formy wpisów na polowanie:

 •     Wygoda i pewność dokonywanych wpisów
 •     Zawsze aktualny stan wykonania planu łowieckiego
 •     Bezpośredni dostęp do salda myśliwego względem Koła Łowieckiego
 •     Bezpośredni dostęp aktualnych odstrzałów
 •     Bezpośredni dostęp do faktur/rachunków za tusze pobrane na użytek własny
 •     Możliwość zgłoszeń na polowania zbiorowe
 •     Mozliwość zgłoszeń wykonania prac gospodarczych
 •     Automatyczne powiadamianie łowczego o dokonanym odstrzale zwierzyny
 •     Automatyczne powiadamianie Straży Granicznej o wykonywanym polowaniu
 •     Możliwość rezerwacji domku myśliwskiego / strzelnicy
 •     oraz wiele innych przydatnych funkcjonalności